persoonlijk, plantaardig & puur geloven

Vegan Church is een platform dat vegan christenen van verschillende denominaties de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten en om hun geloof en vegan lifestyle met elkaar te verbinden.

STEUN ONS
 

“Het is Gods bedoeling dat onze zorg voor de schepping onze liefde voor de Schepper weerspiegelt.”

John R.W. Stott (1921-2011), The Care of Creation

BG-home-layerslider-kat-kleiner
 

Vegan Church bruist

van de inspirerende vegan activiteiten! 

BG-wit
EVENTS & ACTIES
Met onze stand staan we op diverse evenementen. Daar praten we met bezoekers, geven we informatie en bieden we een luisterend oor. Daarnaast laten we onze stem horen bij acties en demonstraties en organiseren we lokale pop-up kerkdiensten. We komen met passie op voor een rechtvaardige wereld.
KOKEN
Aan de praktische kant van de plantaardige leefstijl geven we aandacht tijdens kookworkshops, kookdemo’s en gezamenlijke maaltijden. We willen daarmee laten zien dat gezond en lekker eten prima mogelijk is zonder dat hier dieren voor hoeven lijden. Laat je verrassen door de grote en kleurrijke variatie in plantaardige voeding die beschikbaar is!

VIERING
Eéns per maand komen we door het land in kleine groepen bijeen. We eten met elkaar, bidden, delen brood en druivensap, maken een wandeling en doen een Bijbelstudie over (actuele) thema’s zoals jagen, vlees eten in de Bijbel en rentmeesterschap, etc. Je bent van harte welkom om een viering mee te maken!

THEOLOGEN 
De Werkgroep Vegan Theologen is sinds juni 2016 onderdeel van Vegan Church onder de naam VC Theologen. O.l.v. Hans Bouma en Sandra Hermanus-Schröder ontmoeten theologen en theologisch geïnteresseerden elkaar rond thema’s die verband houden met Gods schepping.
OPINIE
We laten onze visie horen op actuele onderwerpen. Je wordt geprikkeld en aan het denken gezet. We verrassen met nieuwe inzichten vanuit Bijbels perspectief. Durf je je eigen standpunten onder de loep te nemen? Lees dan onze blogs, reacties en inspirerende artikelen!
BG-home-hout
DIEREN
God heeft Zijn héle schepping lief. Dat is inclusief de dieren. Dieren worden in onze huidige maatschappij op elk gebied uitgebuit en misbruikt. Door te kiezen voor een vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen we niet bij aan dit dierenleed, maar geven we eer aan Gods schepping.

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

GEZONDHEID
We hebben de verantwoordelijkheid om goed voor ons lichaam te zorgen. Dat kan door gezonde, gevarieerde, plantaardige voeding. Gods oorspronkelijke voedingspatroon was plantaardig en zal dit in de toekomst ook weer zijn. Door voor een gezonde lifestyle te kiezen, eer je God met je lichaam.

Genesis 1: 29
Daniel 1: 8-16
Jesaja 11:1-9
1 Corinthe 6:19

LEVENSVISIE
Jezus leert ons liefde en compassie, voor onszelf en alles om ons heen. Vanuit die bron en vanuit ons hart willen we liefdevol omgaan met de hele schepping. Geen schade aanbrengen aan mensen, dieren, natuur en milieu, maar zo rechtvaardig mogelijk leven.

Mattheus 22:39
Johannes 3: 16

MEDEMENS
Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig. Dit plantaardige voedsel (o.a. soja, maïs) wordt massaal verbouwd. Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor voedsel voor de mens kan dit bijdragen aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

PLANEET
God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor de aarde, in al haar aspecten. Goede zorg voor de mens, goede zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu. Zo kunnen we God ten volle eren.

Genesis 2:15
Psalm 8
Romeinen 8

 Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Nieuwsbrief (verschijnt ong. 4x per jaar)!

Help ons om de liefde voor Gods schepping te verspreiden!

Wij zijn als stichting afhankelijk van donaties. 

Steun ons met een gift op Triodosbank NL86 TRIO 039 1000 446 t.n.v. Vegan Church te Zoetermeer.
Of meld je aan als vrijwilliger via info@veganchurch.nl.
Hartelijk dank!

Bericht

Bedrag €*


jaarverslag 2015 jaarverslag 2016 beleidsplan 2017-2018