AGENDA

vegan church bijbelkring online

DIT IS GEWEEST IN 2021 | ONLINE BIJBELKRING onder leiding van

Evelien van Doorn | bestuurslid Kerk & Dier

Marloes van de Goor | voorzitter Kerk & Dier en directeur van het Internationaal Instituut voor Dierethiek

Anja Hermanus-Schröder | voorzitter Vegan Church, docente Duits en als natuurvoedingskok zelfstandig ondernemer bij Cooking for Life

Sandra Hermanus-Schröder | secretaris Vegan Church, theoloog & predikant

Jos Wietses | algemeen bestuurslid Vegan Church en voorzitter Plenty Food, een plantaardige ontwikkelingshulporganisatie

GEEF JE PER AVOND OP. De link vind je aan het eind van de info van elke avond. Je ontvangt een dag van tevoren een e-mail met de inloggegevens voor Online Bijbelkring.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

15 december 2021 : Voeding – genieten van genoeg | Anja

Terwijl we nog midden in de adventtijd zijn – de voorbereidende vastenperiode voor het hoge feest – lopen de voorbereidingen op het kerstfeest volop. Zullen we dit jaar weer in een groter gezelschap vieren? Dat zal de tijd ons leren.

Vanavond denken we na over ‘genieten van genoeg’ in relatie met ons voedingspatroon. En heel praktisch delen we wat suggesties voor een feestelijk menu.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

17 november 2021 : Bijbelse dieren en hun geheimen, deel 2 | Marloes

Het vervolg op het eerste deel van Bijbelse dieren en hun geheimen. In de Bijbel komen veel dieren voor; elk met hun eigen betekenis. Deze avond ontdekken we van meer dieren hun bijzondere betekenis in de Bijbel en lessen voor ons leven. 

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

20 oktober 2021 :  Zinvol eten | Evelien 

Op deze avond in oktober staan we even stil bij ons bestaan. De bladeren vallen van de bomen, de natuur lijkt af te sterven, net als wij mensen. ‘Alles is leegte.’ We leren over Prediker en over voeding en vreugde. Een onmogelijke combinatie…?

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

15 september 2021 :  Dier & Evangelie (2020), een praktische aanpak (2) | Sandra

Vorig jaar heeft Vegan Church het boek Dier & Evangelie op de markt gebracht. Een up to date boek voor de Nederlandse situatie, gebaseerd op het theologische denken van Andrew Linzey.

Maar wat kun je hier nu praktische mee? Vandaag deel 2 over een praktische aanpak, hoofdstuk 4 en 6.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

16 juni 2021 :  Dier & Evangelie (2020), een praktische aanpak (1) | Sandra

Vorig jaar heeft Vegan Church het boek Dier & Evangelie op de markt gebracht. Een up to date boek voor de Nederlandse situatie, gebaseerd op het theologische denken van Andrew Linzey.

Maar wat kun je hier nu praktisch mee? Vandaag deel 1 over een praktische aanpak, hoofdstuk 1 en 2.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

12 mei 2021 :  Bijbelse bergen; een bezinning op Hemelvaartsdag | Marloes

In deze Online Bijbelkring staan we stil bij de Bijbelse betekenis van een aantal Bijbelse bergen voor God en voor ons. Met een speciale focus op Hemelvaart.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

14 april 2021 :  Levenswijsheid van Jezus en de Emmausgangers | Sandra

Vlak na Pasen, na de opwekking van Jezus uit de doden, denken we na over het verhaal van de Emmaüsgangers, en vooral bij: stilstaan bij wat bedroefd maakt. Welke wijsheid zit hierin? Wat kunnen wij van Jezus, de opgestane Heer, leren

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

10 maart 2021 : LAM van God | Jos

Midden in de 40dagentijd staat Jos stil bij Jezus als het Lam van God. Waar komen we in de Schrift dit beeld tegen en wat heeft ons dit Bijbelse beeld te zeggen?

Ter inspiratie, lees Dier & Evangelie (2020), hoofdstuk 5.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

10 februari 2021 : Mini training: de sterke veganist | Marloes

Vind jij al die blikken, vragen en nare opmerkingen ook zo lastig als je wilt vertellen over jouw veganistische levensstijl? Maar waardoor komt dat? En nog belangrijker: wat kun je ertegen doen? In deze mini-training leer je hoe je je als veganist staande houdt bij vrienden, familie, op je werk en in de kerk.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

13 januari 2021 : Vasten & Bidden | Anja

Aan het begin van het nieuwe jaar – in de maand waarin veel Vegan Challenges worden aangeboden – kijken we naar de impact van vasten & bidden in de Bijbel. Daarnaast zal Anja informatie delen over verschillende vormen van vasten en de impact daarvan op je gezondheid. 

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

9 december: De os en de ezel in het Kerstverhaal – Sandra

Vanavond zullen we zien dat de os en de ezel in het Kerstverhaal een heel specifieke betekenis hebben. Hoewel noch zij noch zoiets als een stal in de Evangeliën voorkomen, hebben al in de Vroege Kerk de os en de ezel een plekje gekregen in het verhaal van de geboorte van Jezus, de langverwachte Messias.

Met een verwijzing naar een van de profeten wordt duidelijk dat dieren eerder de komende Vredevorst herkennen en zich aan Hem onderwerpen, dan het volk van God en de mensheid.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

25 november: Het Evangelie voor alle schepselen – deel 2 – Sandra

In Markus 16 lezen over Jezus’ opdracht aan ons om het Goede Nieuws te verkondigen aan alle schepselen. Wat betekent dit eigenlijk? En wat kunnen we er nu mee?

Deze avond gaan we er verder over nadenken. Vorige keer ging het over het evangelie en deze keer over de schepselen.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

11 november: Het Evangelie voor alle schepselen – deel 1 – Sandra

In Markus 16 lezen over Jezus’ opdracht aan ons om het Goede Nieuws te verkondigen aan alle schepselen. En de apostel Paulus schrijft over “het vasthouden aan het Evangelie dat verkondigd is aan de hele schepping”, in Kolossenzen 1.

Wat betekent dit eigenlijk? En wat kunnen we er nu mee? Deze avond gaan we er samen over nadenken.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

28 oktober: Bijbelse dieren en hun geheimen – Marloes

De schepping is ontzettend rijk en divers. God maakte dieren in al hun veelzijdigheid. In deze Online Bijbelkring staan we stil bij een aantal dieren uit de Bijbel en de diepere betekenis die deze dieren hebben in de Bijbel en vandaag de dag voor ons.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

14 oktober: Geef ons heden ons dagelijks brood – Anja

“Geef ons heden ons dagelijks brood”, bidden we in het Onze Vader. Wat wordt ermee bedoeld? En hoe kan het, dat er zoveel op- en aanmerkingen zijn over brood? Deze avond gaan we meer over brood in onze voeding en de Bijbel ontdekken. Heb jij daar zin in? Welkom!

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

30 september: Zegen de dieren – Sandra

4 oktober is Werelddierendag. Sint Franciscus heeft ons onder andere laten zien dat dieren een eigen waarde hebben en gezegend zijn door hun Schepper. Wat betekent dit voor ons? Deze avond gaan we dieper in op de betekenis van zegenen.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

16 september: Bijbelse vruchten en hun geheimen  – Marloes

Adam en Eva aten van de verboden vrucht en de Bijbel noemt zeven speciale vruchten die in Israël groeien. Omdat het bijna Joods Nieuwjaar is, leren we deze avond de geheimen van een aantal bijzondere Bijbelse vruchten die ook een diepe betekenis hebben voor ons persoonlijke leven.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER INFO? MAIL ONS

2 september:  Zorg voor de schepping – Jos

Deze avond gaat over de huidige stand van zaken mbt de staat van de ons toevertrouwde aarde, hoe veganisme bijdraagt aan een oplossing en wat je zelf nog meer concreet kunt doen om een goed rentmeester te zijn. 6 september is Scheppingszondag ook daar zullen we kort bij stilstaan.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

5 augustus: Wil God dat we vlees eten? – Marloes

In het paradijs werden geen dieren gegeten. Na de zondeval wel. Maar wil God eigenlijk wel dat we vlees eten? En waarom heeft God het eten van vlees toegelaten? Op deze avond leer je de antwoorden op die twee grote vragen.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

22 juli: God, dierenoffers en de BBQ – Sandra

”God heeft het offeren van dieren, zoals brandoffers, Zelf ingesteld. Een BBQ kan dan dus ook best!” Heb je dit ook weleens van een medechristen gehoord? Dit is en wonderlijke redenatie, temeer omdat – na het offer van Christus als het Lam Gods – dierenoffers niet meer nodig zijn, sterker nog: door God zijn afgeschaft. Als basis voor een (christelijke) BBQ (van de kerk of de gemeente) kan het dan al helemaal niet.

Het is handig als je deze FAQ https://veganchurch.nl/offerdieren/ van te voren hebt gelezen. Heb je ons boek Dier & Evangelie ? Lees dan hoofdstuk 6, Christus het Lam Gods.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

8 juli: Angst, ons immuunsysteem en voeding – Anja

Angst is een slechte raadgever of juist een prachtig waarschuwingsmechanisme? En hoe werkt dit op ons immuunsysteem? Is wachten op het juiste medicijn of een vaccinatie het enige wat we tegen Corona kunnen doen? Deze avond, geen goedkope antwoorden maar wel food for thought. We laten ons daarbij inspireren door Bijbelse beloftes.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

24 juni: Honger de wereld uit! – Jos

Vandaag word je geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de honger in de wereld, hoe veganisme bijdraagt aan een oplossing en wat je zelf nog meer concreet kunt doen om dit lijden van onze medemensen te verlichten.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

10 juni: Waarom eten mensen vlees? – Marloes

Weet jij waarom mensen vlees eten? En hoe de Bijbel dit denken beïnvloed heeft?
Deze avond leer je alles wat je moet weten én krijg je tips over hoe je anderen kunt inspireren om geen dieren te eten.

vegan church bijbelkring online

DEZE IS GEWEEST | MEER WETEN? MAIL ONS

27 mei: ‘De Bijbel, een vega(n) boek?’ – Sandra

Heb je ook weleens van een medechristen gehoord: “De Bijbel is echt geen vega(n) boek!” Dat klopt! Tegelijkertijd meen ik dat de Bijbel zeer inspirerend is om te kiezen voor een vegan lifestyle. Waarom ik dit meen, ontdek je in deze online bijeenkomst.

Pin It on Pinterest