Algemene voorwaarden

Correspondentieadres:
Tijberg 58
2716 LK Zoetermeer

KvK Zoetermeer 63986736
RSIN 855477234

De Stichting Vegan Church heeft geen winstoogmerk. Met uw aankoop helpt u de Stichting haar activiteiten te financieren.

1. Aankoop van producten

  • U heeft het recht uw aankoop zonder opgave van redenen tot uiterlijk twee weken na betaaldatum ongefrankeerd te retourneren naar het hierboven genoemde adres.

2. Deelname aan workshops en/of andere activiteiten

  • Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden retour.
  • Bij annulering tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de workshop of activiteit ontvangt de deelnemer het volledige bedrag retour.
  • Bij annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de workshop of activiteit ontvangt de deelnemer 50% van het inschrijfgeld retour. Na deze termijn vindt er geen vergoeding meer plaats.
  • De deelnemer heeft wel het recht van ‘inplaatsstelling’ en kan dus een ander persoon in zijn of haar plaats laten deelnemen.

3. Privacy

  • Stichting Vegan Church gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Voor meer details verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

Pin It on Pinterest