Sinds het visioen van Petrus mag je alle dieren eten. Dus waarom dat vega-gedoe?

VISIOEN VAN PETRUS: VAN REINE & ONREINE DIEREN …

Er is een wonderlijk verhaal over een wonderlijke ervaring in het Nieuwe Testament en het staat in Handelingen 10:

“De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren
aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis
om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten
voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe
vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek
aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich
alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel.
Hij hoorde een stem zeggen: ”Ga je gang, Petrus, slacht en eet”. Maar Petrus
antwoordde: ”Nee, Heer, in geen geval want ik heb nog nooit iets gegeten dat
verwerpelijk of onrein is”. En voor een tweede maal hoorde hij de stem: ”Wat
God rein heeft verklaard, zul je niet voor verwerpelijk beschouwen”. Tot
driemaal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in
de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon
zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de
afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden
gedaan naar het huis van Simon” (vertaling: NBV).

EN OVER ALLE DIEREN WAARIN LEVEN IS …

Wat een wonderlijke ervaring! En: wat betekent dit visioen eigenlijk? Toen en vooral nu voor ons?

Onlangs las ik een studie waarin dit wordt betoogd: “Zo, Petrus. Vanaf nu wordt alles als ooit. Je mag eten wat je maar wilt! Het onderscheid van reine en onreine dieren hef Ik op. Terug naar het voedselvoorschrift van na de zondeval en na de vloed (Genesis 9:3-4). Op Mijn bevel mag je weer alle dieren waarin leven is nuttigen met uitzondering van hun bloed. Ik geef jou Mijn zegen, want je bent vrij in Mij. Eet smakelijk!”

Ik heb hier lang over nagedacht en met anderen over gesproken. Enerzijds, omdat zo’n boodschap voor iemand als Petrus best confronterend moet zijn geweest, gewend als hij was om strikt de Joodse spijswetten na te volgen. Anderzijds, omdat het voor degene die niet met deze spijswetten is opgegroeid en zich er dus niet aan houdt, een bevestiging kan zijn: ”Zie, het is prima om alle mogelijke dierlijke producten te nuttigen. De Heer beveelt het zelfs!”

Vegan Church heeft er een avond aan gewijd en enkele gedachten wil ik hier met jou delen. Want wij menen dat er in dit visioen iets anders centraal staat dan een (her)nieuw(d) voedingspatroon, zoals hierboven wordt geopperd.

EN ALLE MENSEN DIE LEVEN UIT GENADE …

1) Het is onlogisch dat de Heer (door Petrus in de stem herkend als Degene die de dood overwon, nl. Jezus Christus) teruggrijpt op een voorschrift van na de zondeval toen de dood in het leven verscheen. Als het de Heer werkelijk om voeding te doen zou zijn geweest, is het veel logischer dat Hij, de Hersteller van leven, verwijst naar het paradijselijke idee (Genesis 1:29): vegan lifestyle.

2) We vinden het niet passen bij de Heer om de mensheid een vrijbrief te geven voor de waanzin van ellende. Want hoe zou Hij Zijn zegen kunnen geven aan lijden en dood in o.a. de vee- & visindustrie, de propvolle slachthuizen of rond dog- & catmeatfestivals? Niet, menen wij!

3) We geloven dus dat het hier om iets diepers gaat. Petrus meent namelijk dat de Heer Zich slechts om Zijn eigen volk bekommert. Maar niets blijkt minder waar! Jezus’ genade en liefde, Zijn overwinning op zonde en dood is voor een ieder, wat je achtergrond ook is. En precies dit is volgens ons de betekenis van het visioen. OEPS!

Pin It on Pinterest