OPINIE

Vind je het soms ook lastig om Bijbelse argumenten voor vegan lifestyle te vinden?

Vanuit Vegan Church willen we graag input geven aan de meningsvorming. In elke OEPS wordt kort en bondig een specifiek onderwerp besproken.

We horen graag hoe jij erover denkt.

De jacht

Hoe moet je tegen de jacht aankijken? Zegt de Bijbel iets over jagen op dieren?

“Tijdens de jacht kijkt God mee”, zegt een Christelijke jager. Hoewel?

De Bijbel is geen vegan boek

dopen van dieren

zeggen christenen mij regelmatig, als ze hun omnivoren voedingspatroon uitleggen of verdedigen. Dat klopt, daarin hebben zij gelijk.  Zelf heb ik tot mijn 50ste ook…..

Dieren hebben geen ziel

‘Dieren hebben geen ziel’,  zegt een christelijke vriend vol overtuiging als de zoveelste stalbrand ter sprake komt, ‘dus ja, het is wel naar voor hen maar wat merken ze ervan?’

Dieren in het kerstverhaal

dieren in het kerstverhaal

De dieren in het kerstverhaal, de os en de ezel, hier samen met het kind Jezus tussen het stro.
Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?

Het visioen van Petrus

Een wonderlijk verhaal.

Wat betekent dit visioen eigenlijk? Toen en vooral nu voor ons?

Johannes 3:16

Alzo lief heeft God de wereld gehad ….

De bekende Bijbeltekst nog eens nader bestudeerd.

Offerdieren

Ze horen er in de Bijbel gewoon bij.

Brandoffers, slachtoffers, het is Gods idee.
Dus waar hebben we het eigenlijk over!?

Zegen de dieren

Er is een prachtige traditie in de wereldwijde Kerk, al zeg ik het zelf. Het heet: “zegening van de dieren”. Laatst zei iemand: ”Jullie doen heel mooie verrassende dingen, maar dit vind ik echt ongepast en onheilig.

Jezus at toch ook vis?

Jezus at vis

 

Inderdaad! 

Hoewel, we nemen de grondtekst erbij, het nieuw-testamentische Grieks. Het ligt misschien toch iets anders.

Pin It on Pinterest