Stil staat een jonge man voor onze stand. Aandachtig en zwijgend neemt hij iedere foto, elk voorwerp en woord in zich op. “Wat denk je, als je dit ziet?”, vraag ik hem. Hij kijkt me met grote ogen verbaasd aan. “Ja, goede vraag”, antwoordt hij langzaam. “Het klopt gewoon.”

En zo ontstaat er weer een interessant gesprek, een van de vele tijdens dit vier dagen lange feest van Pinksteren. Gesprekken over christen en vegan zijn, over de schepping van God, over onze verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen, over wereldvoedselverdeling en gerechtigheid doen, over juiste keuzes maken voor de eigen gezondheid (“want ons lichaam is wel een tempel van de Heilige Geest, toch?”) en ja, ook over dierenwelzijn.

Aan het begin van dit feest van Pinksteren over ‘Samen Jezus leven’ hebben wij met elkaar gebeden dat de Heer de ontmoetingen zal zegenen. We zien het voor onze ogen gebeuren. Bij de een na de ander raakt de Heilige Geest de harten en het denken aan van degenen die onze stand bezoeken.

Jongeren willen met ons een praatje maken; ze zijn het er mee eens dat het met de aarde zo niet langer kan. In de grote tent wordt veel gezongen over Vader van de schepping en Alles wat leeft, looft de Here, “… maar dan is het logisch dat we er wel naar moeten leven en er ook wat voor moeten doen”. Wow, dit is hoopgevend! Weer anderen zijn geïnteresseerd in het kleurrijke receptenboek dat uitnodigend op tafel ligt. “Tja, wat je dan wel kunt eten…” is een vaak terugkerende uitspraak. We wijzen hen enthousiast op de Vegan Challenge.

Niet iedereen is gelijk zo enthousiast. Iemand reageert wat geprikkeld: “Maar je mag echt dieren eten van God! Dat staat in Zijn Woord, hoor!” Ja, oké, het is waar: de Bijbel is geen vegetarisch noch veganistisch boek. Maar betekent dit dat je je verstand niet meer hoeft te gebruiken? TTIP staat voor de deur. “Cowspiracy heeft mij de ogen geopend”, getuigt een andere bezoeker, beleidsmedewerker bij Economische Zaken. Verder is het merkwaardig dat Gods masterplan in Genesis 1 toch niet helemaal uitmuntend was als God met Genesis 1:29 zou bedoelen: ”Vegan lifestyle is Mijn ideaal, maar wacht even tot na de zondeval en de zondvloed, want dan pas onthul Ik jullie Mijn meest perfecte echte voedingsplan!”

Een oudere dame loopt ons eerst voorbij, staat dan toch stil, draait zich om, bekijkt de stand en zegt dan: ”Ik heb wel wat moeite met jullie, hoor. Want God heeft ook de offerdieren ingesteld”. Ik wijs naar buiten: daar staat een gigantisch kruis in het midden van het terrein. “Wij geloven in het eenmalige offer van Jezus Christus voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de schepping. Daarna is het over met de offercultus. Hoe ziet u dit dan?” Deze oudere dame is er stil van. Ja, zo had ze het nog nooit bezien.

Kinderen kijken met verbazing naar de prachtige – soms ontroerende – confronterende beelden van dieren in onze versie van ‘Mag ik dan bij jou’. Tieners schrijven een gebed op en plaatsen deze in onze ‘gebeds-, klaag- en wensmuur: Oh Lord hear my prayer’. Vertegenwoordigers van de agrarische sector gaan met ons de discussie aan, we worden uitgenodigd om een keer op hun bedrijf te komen kijken. Vele honderden bezoekers nemen onze hand-out en Bijbelstudies (OEPS-en) mee. Met onze Joodse broeders en zusters zingen we Israëlische liederen en juichen we voor de grootheid van de Messias in Wiens rijk (Jesaja 11) eenmaal alle dieren en mensen in sjalom met elkaar leven.

Het zijn vier prachtige dagen geweest! Met dank aan Anja, Clary, Gitta, Jantine (die op de honden paste) en Marieke. Onze wens voor volgend jaar: hoe mooi zou het zijn als de kracht van de Heilige Geest ons zo zou raken, dat we op Opwekking 2017 naast het prijzen van onze Vader-God als Heer van de schepping en onze Heer Jezus Christus als Heer van het heelal ook heerlijk gezond plantaardig en volwaardig kunnen genieten van het goede dat God ons geeft! We zien ernaar uit!

We bedanken iedereen die ons via crowdfunding heeft geholpen om dit mogelijk te maken.

Sandra

Pin It on Pinterest