Over Vegan Church

Persoonlijk

Persoonlijke aandacht voor en actieve betrokkenheid op elkaar, bijvoorbeeld tijdens ontmoetings-dagen of andere activiteiten. Maar ook in de Facebook-groep Christen & Vegan/Planteneter

Plantaardig

Kennisoverdracht over en inhoudelijke aandacht voor de plantaardige voeding en lifestyle door middel van vegan (kook)workshops, maaltijden en proeverijen.

Puur geloven

Volop jezelf kunnen zijn vanuit je geloofs- en levensovertuiging, waarbij wij ons laten inspireren door het leven van en met Jezus Christus.

Het is ons verlangen om christenen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie.

Gods liefde voor de héle schepping staat hierbij centraal. Op deze wijze willen we kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan voor het rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft geschonken en om Gods liefde voor alles wat leeft te delen met elkaar.

Vegan Church is een platform, geen nieuw kerkgenootschap. Ben je dus lid van een geloofsgemeenschap, gemeente of kerk, dan kun je daarnaast vriend of vriendin van Vegan Church worden.

Samen met jou willen we onze christelijke netwerken informeren en inspireren om de woorden van de opgestane levende Heer hoog op de agenda te zetten:”Ga heen in heel de wereld (kosmos), predik het Evangelie aan alle schepselen” (Marcus 16:15). Doe je mee?

Wat doen wij?

We geven lezingen en workshops in het land. Met onze stand staan we op diverse evenementen. Daar praten we met bezoekers, geven informatie en bieden een luisterend oor. We organiseren acties om op te komen voor Gods schepping, koken en delen de heerlijkste plantaardige gerechten om jou mee te laten proeven van diervriendelijk eten. We houden vieringen ter ere van al het leven. Ook schrijven we opinie artikelen. Met passie komen we op voor een rechtvaardige wereld. Ten slotte genieten we vooral ook heel veel van het leven, want het leven is het mooiste geschenk dat je kunt krijgen. Dat gunnen we elk mens én elk dier. Meer over onze activiteiten lees je hier.

Bestuur

Sandra Hermanus-Schröder

Sandra Hermanus-Schröder

Voorzitter

Mensenmens & dierenvriend, blije christen & happy vegan, out of the box-denker & theoloog.

Jantine van der Tang

Jantine van der Tang

Secretaris

Een plantaardige levenswijze is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn christen-zijn. De hele schepping en elk schepsel is geschapen ter ere van God en niet ten dienste van de mens.

Jannes de Vries

Jannes de Vries

Penningmeester

Vegan en christen. Zowel het milieu als dierenwelzijn vind ik belangrijk.

Armande van Doesburg

Armande van Doesburg

Bestuurslid

Uit respect, bewondering en liefde voor de schepping/schepper wil ik duurzame keuzes maken. Goed zorgen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat er op leeft, is wat ik belangrijk vind.

Jos Wietses

Jos Wietses

Bestuurslid

Veganist en christen. Ook de dieren beschouw ik als mijn naasten op deze aarde, waar wij gezamenlijk mogen leven.

Pin It on Pinterest