“Er staat toch in de Bijbel in Romeinen 14 dat de zwakke in het geloof alleen moeskruiden eet? Dus dat betekent dan zeker dat als je veganist bent, je een zwak geloof hebt. Dat klinkt nu niet echt aantrekkelijk. Of hoe moet ik dat zien?”

Deze vraag krijg ik regelmatig in mijn mailbox. Hoe het precies zit?

LEES 1 Korinthe 8 en daarna nog een keer Romeinen 14

Romeinen 14 wordt helder als je de gedachtegang uit 1 Korinthe 8 tot je door laat dringen. We kunnen uit die laatste brief opmaken dat de apostel Paulus vlees nuttigde dat aan ‘de afgoden, de onderwereld (de demonen) of de overleden voorouders’ was gewijd. Paulus kon dat volgens hemzelf met een goed geweten doen. En daar zat een bepaalde gedachtegang achter.

Deze ging ongeveer als volgt:

Er zijn 5 belangrijke uitgangspunten

1. Er is slechts een (1) God, en Jezus Christus is de HEER: Hij is Heer over alles en wij behoren Hem toe. Door Zijn sterven, mogen wij staan in de vrijheid!

2. In 1 Korinthe 6 geeft Paulus aan: “Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest.”

3. Ons lichaam dienen we te voeden. Waarmee? Met het offervlees uit heidense tempels dat aan afgoden, demonen, geesten van voorouders gewijd en geofferd is? “Ja”, stelt Paulus, “Dat mag.” Want – omdat we in de vrijheid door het offer van Christus staan – kunnen we daar gewoon aan tafel aanschuiven.

4. Daarbij stellen die afgoden, demonen en geesten van voorouders niks voor: ze zijn er niet. Er is namelijk een (1) God.

5. En wat er wel is, heeft geen enkele macht. Jezus is namelijk de HEER.

Dus wat is nu het springende punt? Wat is het probleem?

6. Helaas zijn er broeders en zusters in Christus die weldegelijk menen dat afgoden, demonen en geesten van voorouders invloed op je kunnen hebben als je meedoet aan die offermaaltijden.

7. En om niet met deze invloeden in aanraking te komen, eten ze dus… ja, je raadt het al: moeskruiden (ook wel vertaald met: plantaardig voedsel).

Conclusie

8. Daardoor meent Paulus dat zij ‘een wankel geloof en een zwak geweten’ hebben.

9. Toch wil hij echter deze broeders en zusters in Christus ‘binnenboord’ houden.

10. En dus zegt hij in Romeinen 14 vers 1 tm/ 3: “Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.”

Zo is de gedachtegang dus.

Met andere woorden: 1 Korinthe 8 en Romeinen 14 hebben een heel specifieke achtergrond. Je ontdekt het, als je je meer gaat verdiepen in de Bijbelse context waarin de apostel Paulus leefde en in de antieke geschiedenis. Wat een bevrijding!

Romeinen 14 heeft dus helemaal niets te maken met veganisme of vegan lifestyle, zoals wij dit vandaag de dag beleven! En het idee ‘dat je als plantaardige christen een zwak geloof hebt’, mag je dus rustig naast je neerleggen.

Laat je dus niet ontmoedigen als dit – uit de context en het verband gerukte – biblicistische argument ooit tegen je wordt gebruikt. Ga staan in de vrijheid die Christus je geeft!

Gods zegen gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder

Pin It on Pinterest