Net als vorig jaar mocht Vegan Church ook dit jaar een pop-updienst verzorgen op het VegFest. Om 11.30 uur openden we de dag met een laagdrempelige dienst rond het thema ‘Vegan from the heart’. Sandra Hermanus-Schröder sprak over Johannes 3 : 16: ‘want God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. God is Liefde. God heeft de mens het rentmeesterschap over oftewel de verantwoording voor de aarde gegeven om naar het voorbeeld van God, dus vanuit diezelfde Liefde, voor Gods schepping te zorgen. En dat is heel iets anders dan dat we de schepping mogen misbruiken voor ons eigen gewin.

De muzikale bijdrage van de Backinx gaf de liederen een geweldige extra uitstraling. Terwijl de korte film ‘Mag ik dan bij jou’ als een gebed werd gedraaid, waren mensen tot tranen toe bewogen. Tijdens de zogenaamde ‘Thomas viering’ maakten de bezoekers dankbaar gebruik van de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren, de boeken met natuurfoto’s en bijpassende bijbelteksten door te bladeren en even stil te staan bij de kaartjes met verschillende teksten met overdenkingen erop.

Sommige mensen waren zelfs speciaal en van ver gekomen om de dienst te bezoeken. Samen met hen en met de muzikale medewerking van de Backinx beleefden we een mooie dienst  ter ere van de Schepper van het leven.

Jantine

Pin It on Pinterest