Bij deze twaalfde viering waren twaalf gasten aanwezig, waarvan er zeven voor het eerst een viering bezochten. We hadden letterlijk en figuurlijk een heerlijke avond met elkaar. Na een smakelijk driegangenmenu stond deze keer het visioen van Petrus uit Handelingen 10 en 11 centraal.

Het is ons weer duidelijk geworden: de Bijbel is geen veganistisch boek, maar een boek dat op verschillende en zeer bijzondere manieren mensen tot nieuwe inzichten wil brengen en in staat wil stellen nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dit geval was het de stap naar de andere volkeren (heidenen) toe. Petrus als Jood moest naar de heiden Cornelius toe gaan en zou dat uit zichzelf nooit gedaan hebben. Door het visioen heeft hij deze stap wel kunnen maken. Is het visioen alleen symbolisch bedoeld, waarbij de onreine dieren symbool staan voor de mensen die niet tot het Joodse volk behoorden? Of mag het verder getrokken worden tot een toestemming om voortaan ook onreine dieren te eten?

Wat zou dit voor ons vandaag kunnen betekenen?

  • Wel of niet plantaardig leven is geen heilszaak. Oftewel God houdt ook van alleseters, net zoals ik 42 jaar lang geweest ben. Nu – met de nieuwe inzichten van vandaag over de stand van zaken rond klimaat, welvaartsziekten, wereldvoedselproblematiek en de misstanden in de bio-industrie – kan ik als christen niet anders dan mijn verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een plantaardige levensstijl.
  • Blijf ervoor openstaan om met mensen die andere keuzes maken of die zich nog niet bewust zijn van de verreikende gevolgen van hun handelen in gesprek te gaan en te blijven.

We hebben gebeden voor onderwerpen die  ons aangedragen zijn, voor de bosbranden in Australië, voor de slachtoffers van diertransporten, voor Syrië en de mensen die ingesloten zijn en geen kant op kunnen en vreselijke hoger lijden, voor de Nederland Bontvrij demonstratie en ook dat alle aanwezigen in hun eigen woonomgeving meer mensen mogen ontmoeten die planteneter en christen zijn.

Als afsluiting van de avond hebben we bovenstaande foto gemaakt. We konden niet bij de demonstratie Nederland Bontvrij zijn, maar konden zo laten zien dat wij via ons gebed voor de demonstratie en de voorbijgangers toch meegeleefd hebben.

Anja

Pin It on Pinterest