Waarom vegan?

VOOR DE WERELD-VOEDSELVERDELING

Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig.

Dit plantaardige voedsel (o.a. soja, maïs) wordt massaal verbouwd.

Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor voedsel voor de mens kan dit bijdragen aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Bronnen

Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

VOOR DE DIEREN

God heeft Zijn héle schepping lief. Dat is inclusief de dieren. Dieren worden in onze huidige maatschappij op elk gebied uitgebuit en misbruikt.

Door te kiezen voor een vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen we niet bij aan dit dierenleed, maar geven we eer aan Gods schepping.

Bronnen

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

PLANEET

God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor de aarde, in al haar aspecten.

Goede zorg voor de mens, goede zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu.

Zo kunnen we God ten volle eren.

Bronnen

Genesis 2:15
Psalm 8
Mattheus 22:39
Johannes 3: 16
Romeinen 8

GEZONDHEID

We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor ons lichaam. Wij vervullen deze verantwoordelijkheid door een gezond, gevarieerd en plantaardig dieet.

Gods oorspronkelijke voeding voor mensen omvatte groenten, fruit en zaden – en dit is ook zijn plan voor ons toekomstige voedsel.

Door bewust te kiezen voor een gezond lichaam eren we God.

Bronnen

Genesis 1:29
Daniel 1:8-16
Jesaja 11: 1-9
1 Korintiers 6: 19-20

Pin It on Pinterest