Waarom vegan?

VOOR DE DIEREN

God heeft Zijn hele schepping lief. Dat is inclusief de dieren. Elk dier is een unieke persoonlijkheid. Toch wordt het dier in onze maatschappij op elk gebied en op alle mogelijke manieren uitgebuit en misbruikt.

Door te kiezen voor vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen we bij aan het verminderen van dierenleed en geven we zo eer aan God, de Schepper van al wat leeft.

Bronnen

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

VOOR ONZE GEZONDHEID

Eenieder van ons is verantwoordelijk voor zijn of haar lichaam. Wij vervullen deze verantwoordelijkheid door een gezond, gevarieerd en het liefst puur plantaardig voedingspatroon.

Gods oorspronkelijke voeding voor mensen omvatte groenten, fruit en zaden – en dit is ook Zijn plan voor ons toekomstige voedsel.

Door bewust te kiezen voor een gezond lichaam eren we God.

Bronnen

Genesis 1:29
Daniel 1:8-16
Jesaja 11: 1-9
1 Korintiers 6: 19-20

VOOR EERLIJKE WERELD- VOEDSELVERDELING

Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig.

Dit plantaardige voedsel (o.a. maïs en soja) wordt massaal verbouwd in Afrika en Zuid-Amerika.

Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor voedsel voor de mensen daar, dan kan dit bijdragen aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Bronnen

Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

VOOR DE AARDE

God geeft ons de opdracht en roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor goede zorg voor de aarde, in al haar aspecten.

Goede zorg voor de mens, goede zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu.

Zo kunnen we God ten volle eren.

Bronnen

Genesis 2:15
Psalm 8
Mattheus 22:39
Johannes 3: 16
Romeinen 8

Pin It on Pinterest