Interesse? Wil je meer weten? Wil je weten wat je kunt doen?

Vegan Church helpt je verder, nodig ons uit.

Themadiensten

Vegan Church komt naar je toe

Vegan Church komt naar je toe en biedt themadiensten aan voor je kerk, gemeente, jeugd- of ouderengroepen, studentenvereniging en welke bijeenkomst dan ook waar ruimte is voor geloof, meditatie en spiritualiteit.

We komen graag naar je toe.

Lees verder >

Groen of blauw gelovig?

Interactieve lezing met proeverij

Hoe word ik als christen groen of blauw gelovig, samen met God en m’n winkelwagentje?

In een boeiende interactieve lezing word je uitgenodigd om te ontdekken hoe je als christen groen (of blauw met het oog op de oceanen) bezig kunt zijn.

Lees verder >

“Vegan” & “Church”?

Interactieve lezing met proeverij

Een interactieve lezing met muziek, woord en beeld, een quiz en het delen van facts en ervaringsverhalen. In een sneltreinvaart gaan we door belangrijke vegan thema’s zoals  gezondheid, wereldvoedsel-verdeling, dierenwelzijn en het milieu.

Lees verder >

Kookworkshops

Inspirerende workshops

Heb je een keuken en een ruimte ter beschikking waar er met maximaal 15 personen gekookt en gegeten kan worden?

Dan komt Vegan Church graag naar je toe om een kookworkshop te verzorgen.

Lees verder >

Waarom vegan?

Dieren

God heeft Zijn héle schepping lief. Dat is inclusief de dieren. Dieren worden in onze huidige maatschappij op elk gebied uitgebuit en misbruikt. Door te kiezen voor een vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen we niet bij aan dit dierenleed, maar geven we eer aan Gods schepping.

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

Gezondheid

We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor ons lichaam. Wij vervullen deze verantwoordelijkheid door een gezond, gevarieerd en plantaardig dieet. Gods oorspronkelijke voeding voor mensen omvatte groenten, fruit en zaden – en dit is ook zijn plan voor ons toekomstige voedsel. Door bewust te kiezen voor een gezond lichaam eren we God.

Genesis 1:29

Daniel 1:8-16
Jesaja 11: 1-9
1 Korintiers 6: 19-20

MEDEMENS

Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig. Dit plantaardige voedsel (o.a. soja, maïs) wordt massaal verbouwd. Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor voedsel voor de mens kan dit bijdragen aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

PLANEET

God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor de aarde, in al haar aspecten. Goede zorg voor de mens, goede zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu. Zo kunnen we God ten volle eren.

Genesis 2:15
Psalm 8
Mattheus 22:39
Johannes 3: 16
Romeinen 8

Waarom christen & vegan?

Jezus leert ons liefde en compassie, voor onszelf en alles om ons heen. Vanuit die bron en vanuit ons hart willen we liefdevol omgaan met de hele schepping. Geen schade aanbrengen aan mensen dieren, natuur en milieu, maar zo rechtvaardig mogelijk leven.

Facebook

Follow us

TwitterTwitter Vegan Church

Pin It on Pinterest