persoonlijk, plantaardig & puur geloven

Vegan Church is een platform dat vegan christenen van verschillende denominaties de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten en om hun vegan lifestyle te verbinden aan hun geloof. 

“Het is Gods bedoeling dat onze zorg voor de schepping onze liefde voor de Schepper weerspiegelt.”

John R.W. Stott (1921-2011), The Care of Creation

OPEN DATABASE
Vegan Church biedt Bijbels-theologische informatie en inspiratie rond christen en een vegan lifestyle.
Deze informatie is vrij te downloaden voor eigen gebruik, studie, kringen en groepen

PLATFORM & DENKTANK
Vegan Church is een denktank en online platform voor vegan christenen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
We doen dit met prikkelende informatie, discussies en dialoog op de website en social media.

ONTMOETING
Vegan Church maakt het mogelijk om elkaar live te ontmoeten op een centrale plaats in Nederland, bijv. via een jaarlijkse ontmoetingsdag.

STIMULEREN VAN EIGEN INITIATIEVEN
Vegan Church stimuleert eigen initiatieven van vegan christenen. Wij denken graag mee en waar mogelijk faciliteren wij deze activiteiten.

Waarom christen en vegan? 

DIEREN

God houdt van heel Zijn schepping, inclusief de dieren. In onze huidige samenleving worden dieren op alle niveaus uitgebuit en mishandeld. Door te kiezen voor een veganistische levensstijl (wat betekent dat je niets eet of gebruikt van dierlijke oorsprong) dragen we niet bij aan dierenleed, maar geven we eer aan Gods schepping.

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

GEZONDHEID

We hebben de verantwoordelijkheid om goed voor ons lichaam te zorgen. Dat kan door gezonde, gevarieerde, plantaardige voeding. Gods oorspronkelijke voedselplan was plantaardig en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Door te kiezen voor een gezonde levensstijl eer je God met je lichaam.

Genesis 1: 29
Daniel 1: 8-16
Jesaja 11:1-9
1 Korinthe 6:19

MEDEMENSEN

Dieren in de veehouderij hebben enorm veel voedsel nodig. Deze plantaardige voeding (soja, mais etc.) wordt op grote schaal verbouwd. Als landbouwgrond en gewassen in plaats daarvan worden gebruikt om mensen te voeden, draagt dit bij aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Mattheus 19:19
Mattheus 25:31-46

AARDE

God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dit betekent dat we ervoor verantwoordelijk zijn om goed voor de aarde te zorgen, in elk opzicht. Goede zorg voor mensen, goede zorg voor dieren, goede zorg voor natuur en milieu. Zo kunnen we God volledig eren.

Genesis 2:15
Psalm 8
Romeinen 8

Wil jij op de hoogte blijven van onze activiteiten, nieuwtjes etc.?
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief. 

Help ons om de liefde voor Gods schepping te verspreiden!

Als stichting zijn wij afhankelijk van donaties. Je kunt ons helpen door een donatie over te maken naar Triodosbank NL86 TRIO 039 1000 446 t.b.v. Vegan Church, Zoetermeer.

Dank je wel!

Pin It on Pinterest