Leeggeviste oceanen

Dit artikel is in oktober 2017 gepubliceerd in het blad Visie en wordt hierna integraal overgenomen. Auteur van het artikel: Sjoerd Wielenga [link]

‘Jezus zal janken bij de leeggeviste oceanen’

Vegandominee’ Sandra Hermanus-Schröder zegent mens én dier

Omdat het dierendag is, organiseren Pioniersplek De Pelgrim Zoetermeer en Vegan Church vanavond een heuse Zegen-de-dieren-dag-viering. Theoloog Sandra Hermanus-Schröder zal de viering leiden.

Mensen kunnen met een foto van hun dier naar de kerk komen. De kern van de viering is dat ze een persoonlijke zegen voor zichzelf en hun dier mogen vragen, vertelt Sandra Hermanus-Schröder van Vegan Church. “We beginnen met een veganistische maaltijd. We vragen stadsgenoten een eigen soepkom en lepel mee te nemen, zodat we geen wegwerpbestek hoeven te gebruiken.”

Wat is Vegan Church?
“We zijn een platform voor christenen die vegan zijn. Veganistisch eten betekent dat je alleen plantaardig voedsel eet. Dus geen vlees of ander eten of drinken dat van dieren komt, zoals koeienmelk. Vegan Church is een roeping die de Heer in mijn hart heeft gelegd. Ik wil de werelden van ‘vegan’ en ‘kerk’ bij elkaar brengen. In Opwekkingslied 505, ‘Vader van de schepping’, wordt God geprezen als Vader van de schepping. De héle schepping dus, niet alleen wat ons uitkomt, de mooie natuur bijvoorbeeld. De schepping gaat ook over de dieren. Ik eet geen dieren.”

Stel je voor dat een baby direct na de geboorte wordt weggehaald en geen moedermelk krijgt…’

Eet u wel vlees dat niet uit de bioindustrie komt?
“Nee, ik wil het niet eten. Ik heb het niet nodig. Ik heb het 50 jaar gedaan. Nu is het klaar. Als kind vond ik het zielig voor de dieren, maar mijn ouders zeiden dan: niet zeuren, eet wat de pot schaft. Later werd ik een waaiboom-vegetariër. Ik at een tijdje geen vlees, maar bij een uitje van de kerk liet ik me weer ompraten en deed ik weer gezellig mee. Rond mijn 50e dacht ik: waar komt mijn voedsel vandaan? Ik ging op onderzoek uit en schrok van de harde werkelijkheid van vlees, eieren en vis. Ik heb gezien waar mijn voedsel vandaan kwam en dacht: aan die vreselijke industrie wil ik niet meedoen. In slachthuizen worden intelligente en sociaal voelende dieren als varkens in een enorm tempo gedood, om vervolgens in kokend water gewassen te worden. Door de grote snelheid wordt er ook weleens een varken gemist, waardoor het dier onverdoofd in het kokende water komt. Dat gebeurt dagelijks en we vinden het heel normaal. Ik dacht goed bezig te zijn door biologische melk te drinken. Totdat ik erachter kwam dat kalfjes heel snel worden weggehaald bij de koe, zodat de koeienmelk bewaard blijft voor verkoop. Terwijl koeien kuddedieren zijn! Stel je voor dat jouw vrouw een baby krijgt en dat die direct na de geboorte wordt weggehaald met als argument: ‘De moedermelk hebben we nodig voor een experiment.’ Dat zou geen ouder toestaan. Maar een koe kan niet spreken. Ze loeien wel. En dat vinden we dan zo’n fijn geluid, maar wat mensen zich niet realiseren is dat het in wezen gehuil is.”

Franciscus van Assisi

De eerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. 4 oktober is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die bekendstaat om zijn liefde voor dieren. Volgens een legende preekte Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen, luisteren ze – volgens het verhaal – aandachtig naar zijn redevoering.

Veganboek

Veel gelovigen zeggen met de Bijbel in hun hand dat ze vlees eten. God verbiedt het immers nergens.
“Klopt, het mag van God. Vanavond ga ik preken uit Genesis 1. Daar lees je in het Hebreeuws over de ‘nefesj’, wat ziel of unieke persoonlijkheid betekent. Op de zesde dag zijn de levende wezens, de nefesj, geschapen. Ik ga ook wat zeggen over het laatste vers van Psalm 150: ‘Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.’ Het Hebreeuwse woord dat in de psalm gebruikt wordt, is – vertaald – ‘levensadem’. Dat gaat niet alleen over de levensadem van mensen, maar van alle levende wezens! De Bijbel is geen vegan boek, maar in het allerlaatste vers van het psalmboek wordt héél de schepping opgeroepen God te loven. Als je je dat realiseert, vermaal je geen dieren in de bioindustrie tot voedsel. Ik ben blij dat de Here ons heeft begiftigd met een vrije wil. Het is niet zo dat ik geen vlees mag. Maar met de kennis van vandaag, kies ik er niet voor. Zegt de apostel Paulus niet: ‘Alles is ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig’?”

‘Jezus at vis uit het meer van Galilea, een soort Sneekermeer. Dat is niet te vergelijken met de oceanen die worden leeggevist”

Wat vindt u ervan dat Jezus zelf vis at?
“Ja, Hij at vis uit het meer van Galilea, een soort Sneekermeer. Maar dat is niet te vergelijken met de oceanen die leeggevist worden voor de visindustrie. Het Woord van God is het Woord van God. Maar we leven nu 2000 jaar later. Als Jezus nu zou terugkomen en ons hoort zeggen: ‘Hier heeft U de wereld en de oceanen weer terug’, denk ik niet dat Hij staat te juichen. Hij zal staan janken bij die leeggeviste oceanen. Als theoloog denk ik kosmos-centrisch. In het evangelie draait het niet primair om ons individu, maar om de gehele kosmos. In die bekende tekst uit Johannes 3:16 staan niet jij en ik centraal. Nee, in Gods liefde staat de hele wereld, de hele kosmos centraal. Het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus gaat niet alleen om jou en mij, maar om de vloek waaronder de héle kosmos gevallen is. Daarom willen we vanavond de mensen met hun dieren zegenen. Er komen misschien ook mensen die huisdieren hebben, maar wél lekker aan de barbecue zitten. Dat kan. Maar we willen niet zuur met de vinger wijzen, maar mensen én hun dieren samen zegenen.”

Pin It on Pinterest