Door Armande van Doesburg

Na het zien van de documentaire Earthlings over hoe de verschillende industrieën op het gebied van voeding, kleding, dierproeven en nog veel meer omgaan met mens, dier en natuur, besloot ik dat ik hier niet aan mee wilde doen. Samen met mijn partner stapte ik over op een plantaardige lifestyle, om het lijden van mens en dier zoveel mogelijk te minimaliseren en bij te dragen aan een gezonde aarde.

In mijn omgeving kende ik niemand die er net zo over dacht of die er open voor stond. Zowel familie, als vrienden luisterden wel naar mijn verhaal en gingen vervolgens weer over tot de orde van de dag. Onbegrijpelijk voor mij omdat je zelf een grote invloed hebt of je keuzes maakt die liefde of lijden bevorderen. In de kerk kreeg ik toentertijd weinig bijval, een enkeling was vegetariër en verder had men het idee dat je dieren gewoon kon gebruiken. In de bijbel werden dieren immers geofferd en na de zondvloed mocht men dieren eten en Jezus deelde ook vis uit etc. kijkend naar het scheppingsverhaal in het paradijs, waar de mens te midden van de natuur in gezelschap van dieren, als voedsel vrucht- en zaaddragende planten at, vroeg ik me af, waarom zouden we nu dan ook niet diervriendelijk en plantaardig eten en de
natuur beschermen?

Ik ging op zoek naar veganisten en die vond ik! Ik werd lid van de vereniging voor veganisme en begon artikelen te schrijven voor het magazine. Ik ontdekte leuke en gezonde recepten en dat pure plantaardige voeding je gezond houdt en beschermt tegen welvaartsziekten. Ik ging op zoek of er ook vegan christenen waren, maar helaas kon ik hier niets over vinden. Uiteindelijk ontdekte ik de site van ‘kerk en dier’. Daar vond ik mooie poëzie en artikelen van de hand van dominee Hans Bouma. Ik werd geraakt door wat hij scheef en was blij dat er zelfs een dominee was die bij dieren de intrinsieke waarde erkende. Ik wilde me aansluiten bij Kerk en dier, maar op dat moment lag de organisatie stil.

Ondertussen werd er een unieke politieke partij opgericht: de partij voor de dieren. Prachtige uitgangspunten; ‘als je opkomt voor de zwakste in de samenleving die zelf geen stem hebben, kom je automatisch op voor mensen’. Dit was voor het eerst een partij waar ik op alle standpunten ja kon zeggen. Helaas in tegenstelling tot christelijke partijen als SGP, ChristenUnie en CDA, die alleen aan mensenbelangen denken en weinig rekening houden met de consequenties voor dieren en natuur.

In 2015 werd de stichtng Vegan Church opgericht. Ik was er als ‘de kippen’ bij! Er werden mooie vieringen met prachtige powerpoints en muziek georganiseerd met aansluitend een diervriendelijke maaltijd. Ik werd gevraagd om mee te doen in het bestuur en mee te denken in de vegan theologen werkgroep. Ik ben geen theoloog, maar vond het heerlijk om samen met theologen en andere geïnteresseerden te ontdekken wat de bijbel nou eigenlijk echt zegt over hoe we zouden omgaan met elkaar en met al wat leeft. We kwamen tot de conclusie dat de hele kosmos centraal staat zowel mens als dier, i.p.v. alleen het menscentrale denken. Het gaat om respect voor al wat leeft.

De 5 pijlers van Vegan Church zeggen wat mij betreft eigenlijk alles. Zie hieronder, aangevuld met hoe ik er naar kijk:

‘Vegan for creation’:

Voor de dieren, zodat ze niet meer gebruikt worden door de mens als product, maar dat ze mogen leven volgens hun aard.
Voor je gezondheid, omdat puur plantaardig voedsel je het meest gezond houdt en welvaartsziekten voorkomt en/of helpt genezen.
Vanuit je geloof, als christen maar ook als niet-christen hebben we de taak om de aarde zo goed mogelijk te beheren, zodat het hier alleen maar mooier wordt vol liefde en compassie voor al wat leeft.
Voor je medemens, zodat iedereen genoeg heeft om te kunnen leven. Zonder de miljarden dieren uit de bio-industrie hebben we meer dan voldoende granen, bonen, soja en mais om zelf direct te eten i.p.v. veevoer. Er is geen honger meer en ook is er geen sprake van overbevolking; er is plek en eten genoeg voor iedereen.
Voor de planeet, als we puur en onbewerkt eten, zoals de natuur het ons aanbiedt, dan hebben we geen vervuilende industrieën en bestrijdingsmiddelen nodig. Met de oude kennis van de natuur kunnen we mensen en de aarde gezond houden. We hebben dan minder zieken en daardoor minder ziekenhuizen en (chemische) medicijnen nodig. In plaats daarvan herwaarderen we kruiden en planten en wat ze voor onze gezondheid kunnen betekenen. Maar ook naastenliefde heeft een helend effect!

Vegan Church in het kort
Waarom vegan
De bijbel noemt ons rentmeesters. Dat heeft consequenties voor ons gedrag en
onze impact op het milieu. En hoe wij omgaan met dieren als medeschepselen.

Waarom Vegan Church
Vegan Church is geen kerk en komt niet met een nieuwe leer, maar is een stichting
en een platform voor vegan christenen van allerlei denominaties. Gods liefde voor de
hele schepping staat hierbij centraal. Het gaat om bewustwording en verbinding.

Wat doet Vegan Church
Vegan Church heeft veel activiteiten, deelname aan festivals, workshops,
presentaties, diensten en bijeenkomsten ontwikkeld en georganiseerd. Na 7 jaar besloot Vegan Church om een sabbatsjaar te houden. Na reflectie en evaluatie wil VC zich vooral richten op het zijn van een community/platform, waar vegan christenen en geïnteresseerden met elkaar in verbinding kunnen komen en informatie en inspiratie kunnen vinden en delen over het geloof in relatie met het veganisme. Diensten, vegan proef workshops en andere activiteiten kunnen nog steeds aangevraagd worden door o.a. kerken en christelijke organisaties.

Vegan Church in de lijn van Franciscus van Assisi
Er zijn meer gelovigen die de waarde van al wat leeft inzien, zoals Franciscus van Assisi omstreeks 1200. Hij is uitgegroeid tot de patroonheilige van zowel de dieren als de planten. De eerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. 4 oktober is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi. In lijn met Franciscus van Assisi organiseerde Vegan Church op dierendag een heuse Zegen-de-dieren-dag-viering. Mensen konden dan met een foto van hun dier naar de kerk komen. De kern van de viering was dat ze een persoonlijke zegen voor zichzelf en hun dier mochten vragen.

Waar is meer van Vegan Church te vinden?
● Website: https://veganchurch.nl/over-vegan-church/
● Facebook: (1) Christen & Vegan/Planteneter en (2) Vegan Church
● Receptenboekje ‘Van Alfalfa tot Omega-3’, voor 7 dagen met 21 inspirerende
vegan recepten
● Het boek ‘Dier en evangelie’, een Nederlandse vertaling en bewerking van het werk van Andrew Lindsey

Pin It on Pinterest